Povratak na stranicu

Upitnik za prevoditelje

Osobni podaci:
Podaci o kvalifikacijama:
Podaci o Vašoj tarifi:

Napisati u bruto iznosu samo za usluge koje pružate, i to po kartici za pisane prijevode (1500 slovnih mjesta bez razmaka) odnosno po satu za usmene prijevode u HRK.

Životopis: