Radogost prevoditelji

Pisani prijevodi

U mogućnosti smo prevesti bilo koju vrstu tekstova na jednom od ponuđenih jezika počevši od jednostavnih potvrda, poput uvjerenja o nekažnjavanju ili izvadaka iz matičnih knjiga, pa sve do kompliciranih tehničkih priručnika, liječničkih nalaza ili patentnih prijava. Zahvaljujući suradnji s više od stotinu prevoditelja specijaliziranih u različitim stručnim područjima s lakoćom možemo izvršiti bilo koju narudžbu. 

U pružanju usluga pisanog prevođenja rabimo najsuvremenije alate poput onih za računalno potpomognuto prevođenje (CAT tools), najnovijih elektronskih i tiskanih rječnika, te pojmovnika iz različitih područja (pravo, medicina, ekonomija, financije, tehničke znanosti, informatika itd.).